Historia

Akademickie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim to gimnazjum, które swoją działalność rozpoczęło 1 września 2014 roku. Powołane zostało przez JM Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Podstawowym zadaniem działalności Akademickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego stało się stworzenie (we współpracy z PWSZ im. Jakuba z Paradyża i Klubem Sportowym AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski) uczniom uzdolnionym optymalnych warunków do nauki i uprawiania sportu, umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją zajęć dydaktycznych.

DSC07398

DSC07397

W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej przyjęto pierwsze adeptki piłki koszykowej. Większość z nich w poprzednich latach rozwijała pasję do koszykówki dzięki programowi Nauka, Sport, Przyszłość realizowanemu przez KS AZS PWSZ Gorzów Wielkopolski.

Porozumienie zawarte w kwietniu 2015 pomiędzy ZKS Stilon Gorzów a PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiło otwarcie oddziału piłki nożnej chłopców.

W roku szkolnym 2015/2016 w Akademickim Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego uczniowie uczyli się w 4 oddziałach:
– w klasie pierwszej 2 oddziały piłki koszykowej dziewcząt (w tym jeden dla dziewcząt spoza Gorzowa Wielkopolskiego) i jeden oddział piłki nożnej chłopców,
– w klasie drugiej – jeden oddział piłki koszykowej dziewcząt.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie uczą się w 6 oddziałach:

– w klasie pierwszej 1 oddział piłki koszykowej dziewcząt i 1 oddział piłki nożnej chłopców,

–  w klasie drugiej 2 oddziały piłki koszykowej dziewcząt i 1 oddział piłki nożnej chłopców,

–  w klasie trzeciej 1 oddział piłki koszykowej dziewcząt.