Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

W szkole opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka:

Elżbieta Majdańska

Gabinet czynny:

w środy w godz. 12.00 – 16.00

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.

Do zadań pielęgniarki należą:

* udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów  i zatruć;

* doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

* edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

* wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych wykrywających różne zaburzenia np. słuchu, ciśnienia krwi, ostrości widzenia, układu ruchu  ( skrzywienia kręgosłupa), rozwoju fizycznego (mierzenie, ważenie;

* kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

* czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością;

* przeprowadzanie przeglądów higieny osobistej na prośbę rodziców lub wychowawców.